Repeater SK7HW

2004-08-10/SM7GVF

2 meters repeatern

Ny hårdvara installerad 2003-08-20, på samma plats som tidigare, med samma antenner, fast omkastade.
Data på 2 m repeatern:

QTH: Hollstorp, Växjö
Frekvens: 145,675/145,075 MHz, 77 Hz CTCSS på sändaren
Uteffekt: 80 W
Känslighet: NF = 3 dB (?)
Antenner:
4 x dipoler
Antennhöjd:
180 magl (TX)

220 magl (RX)

205 masl (mastfot)

Funktioner:


Öppning med 1750 Hz ton eller DTMF 1.
Repeatern öppnar och ger en "dutt", varefter den kopplar ned efter fem sekunder, om man inte gör ett anrop.
Efter anropet ges ID med morsekod. Efter varje pass ges en "dutt" från repeatern.
Duttens tonhöjd beror på signalstyrkan, lägre ton för starkare signalstyrka.
Repeatern hänger i 20 sekunder utan bärvåg in, varfter den tyst går ned.

Repeatern kopplar ner efter fem minuter med öppen brusspärr, långpratare måste släppa mikrofonen ibland... dutten nåste fram.

SK7HW, sänds med morsekod var 8:e minut.

77 Hz subton (CTCSS) går ut på sändaren.

DTMF funktioner:
0
Kopplar ner repeater, kan öppnas igen
1 Öppnar repeatern
2
Öppnar/stänger brusspärren
20 Matningsspänningen i volt
3 Ger signalstyrka med morsekod, ökande värde för ökande signalstyrka
30 Ger drifttid i timmar med morsekod
60*?????
Konverterar DTMF till 5-ton CCIR
61*?????
Konverterar DTMF till 5-ton ZVEI
62*?????
Konverterar DTMF till 5-ton NATEL
99 Reset av logiken
#      "Enter" (om inte brusspärren stänger, vilket även det betyder "enter")
Datum Drifttid, timmar
20030906 23
20030913 31
20030923 45
20030927
50
20031010
70
20031211
171
20040303
284
20040505
342
20040612
380
20040810
413

70 cm repeatern

Repeatern går nu med 2 MHz skift
In 432,700 MHz
Ut 434,700 MHz

Ca 10 W och bärvågsstyrd.

Antennen sitter 220 meter över marken.

Fråga: Jag vill gärna vara med och sponsra driften av repeatern och packetnätet, hur gör jag?
Svar:
Bli medlem i klubben! Sätt in 200 kronor (100 kr ungdom under 25 år) på bankgiro 365-0462, Kronobergs Sändareamatörer.
 SM7GVF Home